Płatności online za czynności urzędowe

Wybierz rodzaj sprawy:

Wymiana dowodu rejestracyjnego (np. brak miejsca na wpisanie terminu badań technicznych)/Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym mieście
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Gdańsku (przerejestrowanie)
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + wydanie tablic indywidualnych
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Zmiana numeru rejestracyjnego
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Wydanie prawa jazdy
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Odpisy aktów
Inna czynność urzędowa
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
Zaświadczenia
Opłata za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - udostępnianie danych zasobu
Opłata za zaświadczenie
Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:
Przyjęcie zgłoszenia dot. przebudowy sieci, o których mowa w atr.29 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Udzielenie licencji taxi na okres:
Zmiana danych w licencji taxi w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja:
Zmiana licencji w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Wydanie wtórnika licencji w pozostałych przypadkach. Licencja udzielona na okres:
Wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres:
PLN

Podaj Twoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

70,00 PLN
1,00 PLN
71,00 PLN