Płatności online

Szczegółowe informacje dotyczące wybranej procedury znajdują się w katalogu:
Procedury Urzędu Miejskiego w Gdańsku (kliknij aby otworzyć stronę w nowej zakładce)

Wybierz rodzaj sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:
Przyjęcie zgłoszenia dot. przebudowy sieci, o których mowa w atr.29 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Opłata za zaświadczenie
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym mieście
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Gdańsku (przerejestrowanie)
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + wydanie tablic indywidualnych
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Zmiana numeru rejestracyjnego
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Wymiana dowodu rejestracyjnego (np. brak miejsca na wpisanie terminu badań technicznych)/Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydanie prawa jazdy
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Odpisy aktów
Inna czynność urzędowa
Zaświadczenia
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
Opłata za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - udostępnianie danych zasobu
Udzielenie licencji taxi na okres:
Zmiana danych w licencji taxi w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja:
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Zmiana licencji w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres:
Wydanie wtórnika licencji w pozostałych przypadkach. Licencja udzielona na okres:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona:
PLN

Podaj Twoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:


Chcę, aby usługa została zrealizowana niezwłocznie i wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy.
0,00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN